Stěnové vytápění

Stěnové vytápěníS výhodou se využívá jak samostatně, tak v kombinaci s jinými topnými systémy, např. jako doplněk k podlahovému vytápění tam, kde není k dispozici dostatečně velká podlahová plocha pro dosažení výkonu z podlahy.

Stěnové vytápění je principiálně stejné jako podlahové vytápění. Jeho předností je velkoplošné příjemné sálavé teplo a díky rychlejší reakci také schopnost dosáhnout rychlejšího vyhřátí místnosti. Zanedbatelné nejsou ani minimální nároky na prostor pro konstrukci stěnového vytápění.

Další oblastí využití jsou speciální prostory, v nichž díky specifickým provozním požadavkům prakticky nelze jiný způsob vytápění použít nebo kde je třeba zabránit orosení stěn (bazény, lázně, mokré provozy apod.)