Tepelná čerpadla Danfoss

Tepelné čerpadlo DanfossTepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a přečerpat jí na teplotu, při které již můžeme vytápět dům, ohřívat teplou užitkovou vodu či bazén. Pro toto přečerpání je potřeba dodat tepelnému čerpadlu malý podíl elektrické energie pro pohon kompresoru, který spolu s dalšími prvky zabezpečuje správný chod tohoto zařízení.

S rostoucími cenami plynu a ropy stále více lidí hledá spolehlivý a obnovitelný zdroj energie za rozumnou cenu. Přitom ohleduplnost k životnímu prostředí je rovněž důležitým faktorem. Naléhavě potřebujeme všestranná energeticky úsporná řešení. Všichni si uvědomujeme, že již nemůžeme dále znečisťovat vzduch a přitom spotřebovávat zásoby energie na Zemi. Ve Skandinávii díky rozšířenému užití tepelných čerpadel uchrání každý rok přírodu od obrovského množství oxidu uhličitého, sazí, oxidu dusíku a oxidů síry.

Tepelné čerpadlo vytápí váš dům. Poskytuje vám veškerou teplou vodu, kterou potřebujete. Za teplého počasí může dokonce váš dům ochlazovat. TČ nezabírají příliš mnoho místa a nevyžadují žádnou údržbu ani doplňování paliva. Navíc jsou energeticky úsporná a šetří vám peníze. Ve srovnání s tradičními vytápěcími systémy můžete ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění.

Jedním z předních výrobců tepelných čerpadel v Evropě je firma Danfoss, jejíž tepelná čerpadla se řadí mezi technicky nejvyspělejší a nejúčinější nejen na našem, ale i na evropském trhu. Z její široké nabídky je vzhledem ke klimatickým podmínkám v ČR velmi výhodný typ DHPA. Tento typ je tepelné čerpadlo vzduch/voda, které spolehlivě dodává teplo a připravuje teplou vodu ve vestavěném 180 l zásobníku až do teploty venkovního vzduchu -20°C. Taková účinnost je dána např. tím, že k odmrazování venkovní sekce dochází jen tehdy, je-li to nutné, nejdůležitější části čerpadla jsou umístěna uvnitř budovy, což představuje menší tepelné ztráty a nižší riziko výpadku napájení. I unikátní konstrukce tohoto čerpadla nabízí vlastnosti, které zvyšují jeho hodnotu:
- chladicí okruh nevyžaduje jakýkoliv zásah během instalace,
- TČ je úspornější při odtávání námrazy venkovní jednotky pomocí ohřáté nemrznoucí směsi,
- nedochází k reverzaci chodu při chladicím režimu.

Tepelné čerpadlo je standardně vybaveno nerezovým zásobníkem vody (180 l) a technologií ohřevu teplé vody. S touto technologí zvítězilo v testu nezávislé švédské agentury (Swedish National Testing and Research Institute SP) v konkurenci 6 dalších tepelných čerpadel od předních výrobců.

 

5 různých typů teplených čerpadel:

typu
zem/voda využívající hloubkový vrt
typu
zem/voda
využ. povrch. zemní kolektor
typu vzduch/voda typu
voda/voda využívající povrch. vodu
 
typu
voda/voda využívající podzemní vodu
Tepelné čerpadlo typu zem/voda využívající hloubkový vrt Tepelné čerpadlo typu zem/voda využívající zemní kolektor Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda Tepelné čerpadlo typu voda/voda využívající povrchovou vodu Tepelné čerpadlo typu voda/voda využívající podzemní vodu
Využívá nízko-potenciální energii uloženou v podloží. Tato energie se dá použít k vytápění vašeho domu a k ohřívání vody. Získávání energie z podloží patří mezi nejběžnější řešení.
Nízkopotenciální energie se ze zemského podloží získává pomocí polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí, které se do podloží zavede přes jeden nebo více vrtů (hl. 50 - 200 m).
Tento typ TČ získává sluneční energii uloženou v zemi pomocí polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí, tzv. zemního kolektoru.

Polyetylenové potrubí se nachází v hloubce přibližně jeden metr pod zemí. Potrubí je vedeno po ploše vašeho pozemku. Energie se získává ze země podob-ným způsobem jako ze skalního podloží.

U TČ využívajících vzduch není třeba kopat ani vrtat. Energie se získává přímo ze vzduchu pomocí venkovní vzduchové jednot-ky. Ta je propoje-na s vnitřním TČ okruhem plněným nemrznoucí směsí.

Tepelné čerpadlo využívající vzduch dokáže zhodnotit nízkopotenciální energii obsaženou ve venkovním vzduchu až do jeho teploty -20°C.

Sluneční energii uloženou ve vodě získává pomocí polyetylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí, které se nachází na dně rybníku nebo jezera, kde se udrží vlastní vahou.

Jedná se o stejný princip jako u te-pelného čerpadla využívajícího zemi.

Využívá nízko-potenciální energii uloženou v pod-zemní vodě. Voda se čerpá z vrtného otvoru do výpar-níku tepelného čerpadla, odkud se pak vrací do tzv. vsakovacího vrtu.
Výhody:
- Vrt nevyžaduje velkou plochu pozemku
- Vrt si po celý rok uchovává přibližně stejnou teplotu
- Vrt má zanedba-telný negativní dopad na okolní půdu
- Tento systém umožňuje pasivní chlazení
Výhody:
- Není potřeba vrtat
- Nízké pořizovací náklady
- Umožňuje pasivní chlazení
Výhody:
- Nižší celkové pořizovací náklady než u předcháze-jících typů
- Žádný negativní dopad na půdu
- Většinou se instalace nemusí hlásit na místní úřady zabývající se životním prostředím
Výhody:
- Není potřeba vrtat
- Zanedbatelný negativní dopad na okolí
- Polyetylenové potrubí si ve vodě uchovává po celý rok přibližně stejnou teplotu
- Umožňuje pasivní chlazení
Výhody:
- Nevyžaduje velkou plochu
- Zanedbatelný negativní dopad na okolí

 

Více informací na stránkách výrobce: www.danfoss.cz